Pelaksanaan Parlimen Belia Malaysia (PBM) adalah bertujuan untuk melatih dan melahirkan barisan pelapis kepimpinan muda yang berkaliber dan berwibawa sejajar dengan keperluan negara masa kini dan masa hadapan.   Sebanyak 9 jawatankuasa telah ditubuhkan untuk memastikan Ahli PBM membawa usul-usul yang relevan dan holistik untuk…

Baca lagi ›››