undi-08112016-v3
Nov 09, 2016 /Persidangan/Utama

UJIAN SISTEM PENGUNDIAN EPBM – Sesi pengundian 14-20 November 2016!

PENGUMUMAN SISTEM EPBM: Kepada semua pengundi Ahli Parlimen Belia sesi ke-2, sila ambil maklum perkara-perkara berikut:

1. Bagi melancarkan proses pengundian, satu ujian sistem pengundian akan dibuat selama 24 jam daripada 9/11/16 (Rabu) 12.00PM sehingga 10/11/16(Khamis) 12.00PM. Pengundi-pengundi yang telah mendaftar boleh melayari pautan pengundian di epbm.parlimenbelia.gov.my dan menghantar undi masing-masing dan membantu kami menguji sistem ini.

NOTA: ujian ini untuk para pengundi yang sudah berdaftar & pendaftaran pengundi baru tidak lagi diterima.

2. Semasa tempoh pengundian nanti (14/11/16 – 20/11/16), sistem pengundian akan ditutup pada 2.00AM – 6.00AM setiap hari bagi tujuan penyelenggaraan. Sistem akan beroperasi seperti biasa di luar tempoh tersebut.

3. Sistem ePBM kini dipantau dan diaudit oleh Malaysian Trustmark Sektor Awam (MTSA) MAMPU JPM.

Sebarang masalah atau pertanyaan tambahan boleh emelkan kepada kami di pbm@kbs.gov.my. Terima kasih dan selamat mengundi minggu depan!

Kepada calon-calon APBM, teruskan kempen anda! Anda ada kurang daripada seminggu lagi!

Komen Anda