Sep 05, 2016 /Jawatankuasa

Barisan kepimpinan Parlimen Belia Malaysia dan senarai jawatankuasa yang ditubuhkan

Pelaksanaan Parlimen Belia Malaysia (PBM) adalah bertujuan untuk melatih dan melahirkan barisan pelapis kepimpinan muda yang berkaliber dan berwibawa sejajar dengan keperluan negara masa kini dan masa hadapan.

 

Sebanyak 9 jawatankuasa telah ditubuhkan untuk memastikan Ahli PBM membawa usul-usul yang relevan dan holistik untuk kebaikan rakyat dan negara. Jawatankuasa-jawatakuasan tersebut adalah:

 

  • Jawatankuasa SosioEkonomi
  • Jawatankuasa Keselamatan, Undang-undang dan Integriti
  • Jawatankuasa Hubungan Antarabangsa dan Diplomatik
  • Jawatankuasa Pendidikan dan Kerjaya
  • Jawatankuasa Pembangunan Masyarakat dan Kesihatan
  • Jawatankuasa Prasarana, Pembangunan dan Alam Sekitar
  • Jawatankuasa Kebudayaan, Sukan, Patriotisme dan Integrasi
  • Jawatankuasa Kerohanian dan Keagamaan
  • Jawatankuasa Teknologi dan Inovasi

 

 

Komen Anda