Info Parlimen Belia Malaysia

APAKAH PERANAN PARLIMEN BELIA MALAYSIA?

Parlimen Belia Malaysia berperanan sebagai satu platform untuk belia menyuarakan idea dan pandangan. Pewujudan Parlimen Belia Malaysia ini hampir menyamai Parlimen Belia di kebanyakan negara maju seperti Australia, United Kingdom, New Zealand dan Negara-negara Eropah.

SIAPAKAH YANG BOLEH MENGAMBIL BAHAGIAN DAN TERLIBAT DI DALAM PROGRAM BELIA PARLIMEN MALAYSIA?

Semua belia warganegara Malaysia yang berumur 15-40 tahun boleh mengambil bahagian di dalam program ini. Mereka perlu mendaftar di dalam Sistem Pemilihan Ahli Parlimen Belia (e-PBM) di https://epbm.parlimenbelia.gov.my. Mereka yang berumur 15 hingga 40 tahun ini akan berperanan sebagai pemilih kepada Ahli Parlimen Belia Malaysia (APBM)

BILAKAH PERSIDANGAN PBM AKAN DIADAKAN?

 1. Persidangan Ahli Parlimen Belia akan diadakan sebanyak 3 kali setiap tahun di Dewan Rakyat, Bangunan Parlimen Malaysia.
 2. Pada tahun 2015, sebanyak tiga persidangan telah pun dilaksanakan iaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.
 3. Tarikh persidangan tertakluk kepada cadangan yang diberikan oleh pihak Parlimen Malaysia
Melaksanakan Program Belia Akar Umbi

Menghubungkan Belia Dengan Kerajaan

Membahaskan Dasar Untuk Belia

Meningkatkan Pengetahuan dan Kemahiran Kepimpinan

Dapatkan Garis Panduan PBM   Muat Turun
featured-image

KRITERIA UTAMA AHLI PARLIMEN BELIA MALAYSIA

 1. Warganegara Malaysia
 2. Berumur 18-30 tahun semasa memohon
 3. Memiliki kualiti kepimpinan, penglibatan dan hubungan aktif dalam program komuniti
 4. Tidak disabitkan dengan kesalahan jenayah dalam tempoh 3 tahun sebelum menjadi calon
 5. Tidak muflis
 6. Berdaftar dengan sistem pemilihan Ahli Parlimen Belia Malaysia (e-PBM)
 7. Mewakili negeri seperti yang tertera di dalam kad pengenalan
 8. Mempunyai 5 orang penyokong yang berumur 15-40 tahun dari negeri yang ingin diwakili. (Penyokong mestilah beralamat di negeri yang sama dengan calon dan berdaftar di dalam sistem e-PBM)

USUL

Loading..


Isikan butiran berikut dan tekan hantar untuk undi usul ini.